آزاد شهر | بلاگ

آزاد شهر

تعرفه تبلیغات در سایت
(آزاد شهر)

با دوده سیاه

با نداری روسیاه

و اعتراض پشت اش را 

خط خطی کرده بود

شیرین بچه داری می کرد و 

فرهاد در دل کوه 

پتک می زد

قناری نبود

سیستم هشدار کار نمی کرد

متان بود

متان پشت متان 

که راه نفس را بست

و انفجار 

راه معدن را 

و همچنان آن بالا 

آن بالا بالاها

باری ادامه دارد 

کی بود

کی بود

من نبودم 

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت: 21:49